“Van stenen een gebouw maken waar je hart zich een plek kan verwerven is pure kunst: die kunst verstaan de stenen en het team van Emerald!”

Rob Oudkerk Voorzitter bestuur OSVO

Conceptmatig vastgoedbeheer met een kwalitatief hoog voorzieningenniveau, een weloverwogen partnerselectie en hoogwaardige huisvesting heeft een revitaliserend effect op de leefbaarheid van de buurt. Emerald geeft via maatschappelijk vastgoed vorm aan een betere leefomgeving en creëert de kansen voor morgen.

Wij zijn Emerald. Het is onze missie is om met kwalitatief hoogwaardig vastgoed mensen te inspireren en het verschil te maken in het gebouw en haar omgeving. Zo kan een goede school in de buurt het verschil in iemands leven maken, zorgt een kunst- en cultuurinstelling voor inspiratie en verbinding en kan lokaal ondernemerschap de spil van de economie dichtbij huis zijn.

Emerald creëert maatschappelijk rendement door actuele thema’s en uitdagingen op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, welzijn, sport, zorg en economie aan vernieuwende concepten te koppelen. Maatschappelijk vastgoed is in onze visie een vliegwiel voor betere stedelijke samenlevingen, omdat een goed gebouw met een passende conceptuele/thematische programmering en invulling meerdere leefgebieden van mensen tegelijk kan ondersteunen.

Wat we doen

 • Emerald investeert in vastgoed dat een positieve impact heeft op de samenleving en in de wijk.

 • Gebouwen van maatschappelijke organisaties in onderwijs en zorg, die vastgoedmatig en conceptmatig aan een grondige renovatie toe zijn, brengen we naar een veerkrachtige nieuwe situatie. Hierbij werken we samen met maatschappelijke partners, culturele instellingen, burgers, overheden en marktpartijen.

 • Door deze kruisbestuiving ontstaan nieuwe ideeën waarmee sociale impact kan worden gerealiseerd en laten we tevens intact als iets werkt of goed is. Zo bouwen we met álle stakeholders aan een inclusieve en diverse samenleving.

Wat we zoeken

 • Emerald, een hands-on, full-service vastgoedbelegger, is ter uitbreiding van haar portefeuille op zoek naar nieuwe vastgoedobjecten in de Randstad, zoals:

  • Educatieve gebouwen (scholen)
  • Zorginstellingen
  • Verzamelgebouwen (huisartsen/zorg onder één dak)
  • Ouder Kind Centra (OKC)
  • Culturele centra
  • Buurtcentra
  • Sale-and-leaseback transacties
 • Vastgoedobjecten vanaf 1.000 m² passen in onze portefeuille.

0 m2
Omvang CEC in m2
0 m2
Toevoeging aantal m2 voorzieningen in de wijk

Reviews

In Amsterdam Zuidoost huren wij een pand van Emerald voor een innovatief zorgcentrum: het is een centrum voor behandeling en diagnostiek voor jonge kinderen met spraaktaalproblemen. We werken er ook aan zorginnovatie en de opleiding van jonge logopedisten. Vanaf de eerste dag is voelbaar geweest dat Emerald vastgoed ziet als een kans om waarde toe te voegen aan de wijk. Ze denken mee in de uitvoer en staan voor een bruisende en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De samenwerking verloopt soepel en mede dankzij hen kunnen we nu samen aan de slag voor een kwetsbare groep kinderen in Amsterdam Zuidoost. Op deze manier gaan vastgoed, wijkontwikkeling en zorgaanbod hand in hand met elkaar. Dank aan Emerald. Meer weten over dit centrum? Kijk dan op: www.nsdsk.nl/stap.

Nathan Bleijenberg – Raad van Bestuur NSDSK

Het was vanaf dag 1 zeer prettig samenwerken met de mannen van ESRF. Aan de ene kant de deskundigheid en slag kracht die een ‘bouwer’ eigen is, aan de andere kant een oprechte en concrete ambitie om maatschappelijk een ‘verschilmakende’ bijdrage te leveren. In openheid en vertrouwen!

Arno Schepen – Manager Facilitair, Huisvesting en Inkoop bij Stichting iHUB

Het is al een tijdje geleden dat wij in Cultureel Educatief Centrum (CEC) gevestigd zijn. Wat een aangename ervaring! Het gebouw is inspirerend, het personeel is erg vriendelijk. Bovendien, is het CEC-leiderschap, nauw betrokken bij de missie, visie en behoeften van de huurders. We zijn buitengewoon dankbaar en trots om een deel te mogen zijn van de CEC-familie.

Samuel Lee – Directeur Foundation Academy of Amsterdam

Het Cultureel Educatief Centrum, bron van energie door samenwerking, is een voorbeeld van het Amsterdamse leven met elkaar versterkende culturen op basis van respect.

Cor de Ruijter – Voormalig bestuurder Orion College

‘Het Samenwerkingsverband is bondgenoot van leerlingen die een extra stimulans kunnen gebruiken om het goed te doen in het voortgezet onderwijs. Samen met de scholen in Amsterdam en Diemen ontwikkelen we een professioneel netwerk en effectieve instrumenten om jongeren de kans van hun leven te geven. Het Cultureel Educatief Centrum (CEC) past ons als een handschoen – een fantastische, open werkruimte in een stuk stad dat de toekomst heeft, vol gelijkgestemde netwerkpartners die – inclusief een bevlogen huisbaas – allemaal aan hun idealen werken in cultureel en educatief Amsterdam’.

Ariëlle de Ruijter – Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam – Diemen